Επικολλητή ξυλεία (Λαμοκολλητή)

Project Info

Project Description

Με τον όρο επικολλητή πλακώδης ξυλεία εννοούμε δομικά συστατικά για ξύλινες κατασκευές που παράγονται από τεχνητά ξηραμένες πλάκες ερυθρελάτης κι όπου έχουν αποκοπεί οπτικές ατέλειες καθώς και σημεία που μειώνουν την αντοχή, όπως μεγάλα κλαδιά, μεγάλες κηλίδες ρητίνας και ρόζοι. Μέσω της αφαίρεσης των αδύνατων σημείων και της διάταξης του υλικού σε στρώματα πλακών δημιουργείται το προϊόν υψηλής τεχνολογίας, η πλακώδης ξυλεία.

Τα πλεονεκτήματα της επικολλητής πλακώδους ξυλείας είναι

  • Η σταθερότητα στην μορφή

  • Η υψηλή ποιότητα επιφάνειας

  • Περισσότερες δυνατότητες στη διαμόρφωση του χώρου

  • Μεγαλύτερη αντοχή και ακαμψία σε σχέση με την κανονική ξυλεία

  • Λιγότερος χρόνος επεξεργασίας

  • Αποφυγή της χημικής επεξεργασίας του ξύλου

  • Βιολογικές ιδιότητες κατοικίας